Montage van MAX 4 Wapeningsplaten

Veiligheid - Voordat je begint

Let bij de verwerking van MAX 4 Wapeningsplaten altijd op uw veiligheid! De MAX 4 Wapeningsplaten hebben scherpe randen en hoeken. Draag daarom altijd beschermende handschoenen en kleding.

Montagehandleiding

Afkorten en sparingen
Bij muren en opgaand werk kunnen de platen eenvoudig op maat gemaakt worden met een haakse slijper met doorslijpschijf voor staal.

Voorbereiding van de vloer
Laat controleren of de ondervloer voldoende sterkte heeft om de nieuwe MAX 4 vloer te dragen. De houten (of betonnen) ondervloer moet bezemschoon zijn.

Op houten vloeren dient eerst een waterkerende bouwfolie of geluidsisolerende FONOFIVE ondervloer te worden aangebracht. Zet de naden dicht met tape. Breng MAX 4 kantstroken aan tegen de muur en eventueel overig opgaand werk.

Leggen van de MAX 4 platen

Bij het plaatsen van de platen dient de onderplaat met de buiglippen steeds naar boven te wijzen.

De platen worden d.m.v. de liplas aan elkaar verbonden. De 8 buiglippen (5 stuks in de lengterichting en 3 stuks in de breedterichting van de plaat) vallen bij de verbinding exact in de verbindingsgaten. De platen bij demontage nooit forceren! Bij voorkeur van de eerste rij platen, die aansluit op de wand of muur, de overlap (liplas) afzagen.

Nadat het vloerveld met MAX 4 platen is volgelegd worden de buiglippen platgeslagen. Hierdoor ontstaat een blijvende verbinding tussen de platen.

Aanbrengen vloerverwarming in de MAX 4 vloer (Optioneel)

In de MAX 4 Wapeningsplaten kan een watergevoede verwarmingsslang van Ø 8 x 1,1 mm worden geïntegreerd.

De installatie van de slang kan vereenvoudigd worden door (optioneel verkrijgbare) MAX 4 slanggeleiders en MAX 4 bocht montagehulpstukken te gebruiken.

Met de 2 en 4 groeps MAX 4 miniverdelers kunnen de vloerverwarmingsslangen worden aangesloten op een standaard vloerverwarmingsunit.

Daar waar de slangen uit de vloer komen en op de unit worden aangesloten, dient om beschadigingen te vermijden een geribde beschermingsbuis over de slangen geschoven te worden. Vermijdt scherpe bochten in de verwarmingsslang!

Voordat de vloer afgewerkt kan worden met een gietmortel moet het vloerverwarmingssysteem succesvol worden getest op zijn functioneren.

Deze verwarmingsslang moet aan de hand van de volgende installatiedetails aangebracht worden:

  • De maximale installatielengte per verwarmingscircuit is 35 meter
  • De afstand tussen de verwarmingsslangen bedraagt 12 cm
  • Benodigde hoeveelheid slangen (inclusief verlies) is 8,5 m1/m2
  • Een verwarmingscircuit komt over een met ca. 4 m2
  • De verwarmingsslang wordt altijd geïnstalleerd in lusvorm
  • In oppervlaktes boven de 200 m2 (2 : 1) dilatatievoegen opnemen
  • De lengte van de verwarmingsslang van elk afzonderlijk verwarmingscircuit moet ongeveer even groot zijn
  • Om een 180° bocht van de slang mogelijk te maken, moeten er met een blikschaar 6 sparingen uit de bovenplaat verwijderd worden

Aanbrengen gietvloermortel op MAX 4 platen

De MAX 4 Wapeningsplaten worden afgewerkt met een cement- of gipsgebonden gietvloermortel. Voor MAX 4 vloeren in natte ruimten (badkamer en toilet) adviseren wij om gebruik te maken van een cementgebonden gietvloermortel.

Het aanbrengen van de gietvloer (mengen, gieten en uitvlakken) dient altijd volgens de instructies van de fabrikant te geschieden. Hou er rekening mee dat een optimale vulling van de MAX 4 Wapeningsplaten van essentieel belang is om de gewenste sterkte en een juiste afwerkingskwaliteit te bereiken.

Conform de richtlijnen van de fabrikant de gegoten vloer laten drogen en uitharden.

Afwerking van de MAX 4 vloer

De gegoten vloer pas belopen na de door de fabrikant opgegeven droogtijd. Als de vloer beloopbaar is kan het deel van de kantstroken dat boven de MAX 4 vloer uitsteekt afgesneden worden.

De MAX 4 vloer kan nadat hij voldoende droog is worden afgewerkt met harde of zachte vloerbedekking. Vloerbedekking, tegels, plavuizen, natuursteen e.d. dienen volgens de voorschriften van de fabrikant te worden aangebracht.

Vrijblijvend advies?

Wij helpen je graag met passend advies. Zo weet je precies wat nodig is voor een geslaagd project.

Service en kwaliteit zijn kernbegrippen bij ons.
Neem contact met ons op