Montagehandleiding

LEWIS Zwaluwstaartplaten

Veiligheid - Voordat je begint

Let bij de verwerking van de LEWIS Zwaluwstaartplaten altijd op je veiligheid! De LEWIS Zwaluwstaartplaten hebben ondanks de geribde zijflenzen scherpe randen en hoeken. Draag daarom beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen.

Zorg ervoor dat de LEWIS Zwaluwstaartplaten altijd stabiel op de onderconstructie liggen. Denk eraan, dat de Zwaluwstaartplaten tijdens de montage bij te grote belastingen kunnen vervormen.

Laat controleren of de ondersteuningsconstructie (balklaag, muren, fundering) voldoende sterkte heeft om de nieuwe LEWIS vloer te dragen!

Hulp nodig?

Wij helpen je graag met vragen over de montage van LEWIS Zwaluwstaartplaten

Stel jouw vraag

Leggen en overlappen

De LEWIS Zwaluwstaartplaten dienen haaks over de houten balklaag te worden gelegd, óók als er op vloerhout wordt gewerkt. Standaard legvolgorde is een eerste rij platen achter elkaar, waarvan de eerste Zwaluwstaartplaat met de blauwe opdruk onder, de volgende met de opdruk boven etc. De rij ernaast begint met een plaat met de blauwe opdruk boven, de volgende onder etc. Ook kunnen de platen in halfsteensverband worden gelegd.

Overlap kopse kant
≥ 50 mm volledig ondersteund en vernageld op vloerdelen. ≥ 100 mm op de houten balken of op oplegstroken.

De kopse overlappen worden gerealiseerd door de Zwaluwstaartplaten om en om (één met de blauwe opdruk onder en één met de opdruk boven) over een lengte van 50-100 mm in elkaar te laten ‘klikken’. Kopse overlappen kunnen worden aangepast door de platen wat verder in elkaar of uit elkaar te schuiven.

Als op geluidsisolerende oplegstroken wordt gewerkt, de Zwaluwstaartplaten eerst op een harde (niet verende) ondergrond in elkaar klikken!

Overlap langszijde
De overlap van de langszijde ontstaat door de onder- en boven zijflenzen van de platen tot aan het eerste profiel over elkaar te schuiven. De werkende breedte van de LEWIS Zwaluwstaartplaat is dan ca. 580 mm. Een rijlengte LEWIS Zwaluwstaartplaten kan eenvoudig over of onder de zijflenzen van de vorige rij platen geschoven worden.

Randaansluitingen
De LEWIS vloer moet d.m.v. randstroken ca. 10 mm worden vrijgehouden van het opgaande werk (wanden, doorvoeringen e.d.). Bij een geluidsisolerende (zwevende) LEWIS vloer moeten LEWIS geluidsisolerende steenwol randstroken (20 mm) worden toegepast.

Afkorten en sparingen
De LEWIS Zwaluwstaartplaten kunnen, zowel in de breedte- als in de lengterichting, eenvoudig op maat worden gemaakt met een haakse slijper met een doorslijpschijf voor staal. Sparingen kunnen met hetzelfde gereedschap of met een decoupeerzaag worden gerealiseerd.

  • Overlap kopse kant
  • Overlap langszijde

Bevestigen van de LEWIS Zwaluwstaartplaten

Houten balken
Op nieuwe houten balken en vloerdelen worden de LEWIS Zwaluwstaartplaten ter plaatse van de overlappen in de bovenflens genageld. Dit kan met normale draadnagels of met zelftappende parkers. Op oude houten balken of vloerdelen kunnen de Zwaluwstaartplaten in de onderflens genageld worden.

Stalen balken
Op stalen balken kunnen de LEWIS Zwaluwstaartplaten met schietnagels, deuvels of met popnagels worden vastgezet. Bij bevestiging met schietnagels of deuvels, waarmee een momentvaste verbinding wordt gerealiseerd, is een aanvullende krimpwapening benodigd.

Betonbalken
Op betonbalken en op gemetselde ondersteuningen kan de Zwaluwstaartplaat in cementspecie worden gelegd en tijdelijk worden belast tot de specie is verhard. Op gasbetonblokken kan met parkers worden gewerkt.

Geluidsisolerende vloer
Bij een geluidsisolerende (zwevende) LEWIS vloer of bij de toepassing van vloerverwarming mogen de LEWIS Zwaluwstaartplaten nooit blijvend worden vastgezet aan de onderconstructie!

Tijdelijke bevestiging
Indien de LEWIS Zwaluwstaartplaten los op de onderconstructie liggen (bijv. zwevende vloer / vloer met vloerverwarming) moet de Zwaluwstaartplaat t.p.v. de vloerranden tijdelijk worden gefixeerd met knellatten of met (middels parkers vastgezette) houten wigvormige klossen, om te voorkomen dat de vloer tijdens het drogen van de mortel in de hoeken en langs de randen omhoog komt.

Samenwerkende hout-beton LEWIS vloeren
Bij een samenwerkende LEWIS vloer wordt t.p.v. de balken in elke onderflens van de Zwaluwstaartplaat een geharde LEWIS schroefnagel aangebracht. De kop van de nagel dient na bevestiging met de bovenzijde van de LEWIS Zwaluwstaartplaat te stroken.

Om tijdens het aanbrengen van de mortel doorbuigingen van de houten balklaag te voorkomen, dient de dragende balklaag tijdelijk onderstempeld te worden. Nadat de mortel voldoende is verhard kunnen de stempels worden verwijderd.

Geluidsisolerende (zwevende) LEWIS vloeren

LEWIS steenwol oplegstroken met dikte 25 mm en breedte 100 mm (of balkbreedte +10 mm), direct op de balken (min. h.o.h. 500 mm) aanbrengen. Op de vloerdelen moeten de stroken t.p.v. de balken worden aangebracht.

Als de h.o.h. afstand groter is dan 800 mm en/of de gebruiksbelasting is groter dan 2,5 kN/m², dan adviseren wij om LEWIS CDM rubbergranulaat of LEWIS CDM PF geluidsisolerende oplegstroken toe te passen.

De overlap van de kopse kant van de LEWIS Zwaluwstaartplaat (= 100 mm) moet altijd ter plaatse van een oplegstrook worden gemaakt. De LEWIS vloer vrij te houden van het opgaande werk met LEWIS steenwol randstroken. Contactbruggen t.p.v. CV buizen, leidingen etc. vermijden door deze met dezelfde minerale wol te isoleren.

Watervaste LEWIS vloeren

Vloerdelen bij voorkeur verwijderen of deze anders voorzien van enkele ventilatie gaten. Op de LEWIS betonvloer dient ter plaatse van de wandvloeraansluiting, doucheput, afvoergoot (bijv. Easy Drain) en eventuele doorvoeringen een waterdichte aansluiting gemaakt te worden met kimband (afdichtband + afdichtpasta).

(Gips)wanden van de badkamer kunnen ook op een in de LEWIS vloer meegestorte kim worden geplaatst.

LEWIS vloeren met vloerverwarming

De vloer rondom, bijv. met behulp van randstroken, minimaal 10 mm vrijhouden van het opgaande werk. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de vloerverwarmingsleidingen middels tape, (klem)zadels of een kunststof klemrailsysteem op de bovenflens van de LEWIS Zwaluwstaartplaat worden aangebracht.

De vloerverwarmingsbuizen zoveel mogelijk haaks op de bovenflens van de LEWIS platen monteren. De Zwaluwstaartplaat zelf niet aan de ondergrond bevestigen!

Mortel aanbrengen

LEWIS Zwaluwstaartplaten fungeren tijdens het aanbrengen van (beton)mortel als bekisting. Pas na verharding van de mortel fungeert de LEWIS Zwaluwstaartplaat als wapening. Het is daarom niet mogelijk om in de mortel direct een keramische of natuursteen vloerafwerking aan te brengen. Terrazzo (granito) vloeren dienen altijd op een ondergrond van vlak afgewerkt beton te worden aangebracht.

LEWIS Zwaluwstaartplaten kunnen worden afgewerkt met een (lichtgewicht) fijn grind beton (C20/25) of een gietvloermortel (C20/F4). In specifieke toepassingen is het mogelijk om een zandcement vloermortel (C20/F4) te gebruiken. Neem contact op met REPPEL BV voor nader advies.

Geadviseerde LEWIS vloerdiktes

Standaardvloer met woonbelasting (h.o.h. afstand balken max. 600 mm)
16 mm + min. 20 mm = 36 mm
Standaardvloer (h.o.h. afstand balken 600 – 1500 mm)
16 mm + 34 mm = 50 mm
Standaardvloer (h.o.h. afstand balken 1500 – 2500 mm)
16 mm + 59 mm = 75 mm
Geluidsisolerende + brandveilige vloer
16 mm + 34 mm = 50 mm
Samenwerkende hout-beton vloer
16 mm + 34 mm = 50 mm
Vloerverwarming (ø 16 mm)
16 mm + 16 mm + 20 mm = 52 mm

n.b.: Profielhoogte LEWIS Zwaluwstaartplaat 16 mm + betondekking = totale vloerdikte.

Specificaties

Fijn grind betonspecie kan als volgt worden samengesteld (volumedelen):
– 1 portlandcement
– 2 1/2 betonzand (0-4 mm)
– 1 fijn grind (2-8 mm)

De iets meer dan aardvochtige specie haaks op de Zwaluwstaartplaat afreien en goed verdichten met de spaan.
Wij adviseren om fabrieksmatig voorgemengde fijn grind beton toe te passen.

Formule benodigde hoeveelheid mortel:
LEWIS vloerdikte – 8 = ltrs/m2

Om krimpscheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen de op de LEWIS Zwaluwstaartplaat aangebrachte fijn grind betonmortel geleidelijk laten drogen/uitharden. De afgewerkte mortelvloer tijdelijk met polyethyleen folie afdekken en de vloer niet belasten totdat deze voldoende is doorgehard!

Tijdelijke onderstempeling
Bij een h.o.h. afstand groter dan 1200 mm (vloerdikte 50 mm) respectievelijk 1000 mm (vloerdikte 75 mm) is het noodzakelijk de LEWIS Zwaluwstaartplaten tijdelijk te onderstempelen. Er kan per overspanning met één stempelrij worden volstaan.

Service en kwaliteit zijn kernbegrippen bij ons.
Neem contact met ons op